Skip to content

„Ruch zastąpi każde lekarstwo,

ale żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu”

W. Oczko

GABINET FIZJOTERAPII mgr Elżbieta Słysz

Otwierając nasz nowy Gabinet Rehabilitacyjny w 2008r. w Gniewczynie Łańcuckiej postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów. Oferujemy szerokie usługi rehabilitacyjne z użyciem najnowocześniejszych sprzętów rehabilitacyjnych renomowanych firm oraz stosowanie jednych z najnowszych metod fizjoterapeutycznych, zarówno w naszych gabinetach (warunkach ambulatoryjnych), jaki i w warunkach domowych.

Z uwagi na trafność naszych usług i zadowolenia klientów, obecnie swoje usługi oferujemy w dwóch miejscach:

37-203 Gniewczyna Łańcucka 697
37-500 Jarosław ul Grunwaldzka 3A

Od początku działalności świadczymy usługi rehabilitacji dla osób dorosłych i młodzieży, z naszych usług można korzystać poprzez:

Narodowy Fundusz Zdrowia

Osoby udzielające świadczeń w gabinecie fizjoterapii Gniewczyna Łańcucka 697:

  • mgr Elżbieta Słysz
  • mgr Iwona Pieniązek
  • mgr Jolanta Machała 
  • tech. Marta Stafiej
Wizyty prywatne

Osoby udzielające świadczeń w gabinecie fizjoterapii Jarosław ul Grunwaldzka 3A :

  • mgr Kinga Flak
  • mgr Karolina Matusz

Polityka jakości Gabinetu Fizjoterapii – E. Słysz

Firma prowadząca działalność leczniczą Gabinet Fizjoterapii-Elżbieta Słysz,z siedzibą 37-203 Gniewczyna Łańcucka 697, świadczy usługi medyczne w rodzaju ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza w lokalizacjach firmy i w domu pacjenta. Pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności przyjmowani są poza kolejnością.

Celem strategicznym firmy na najbliższe lata jest rozwój firmy i uzyskanie wiodącej roli w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej w powiecie.
Strategię firma będzie realizować za pomocą następujących celów taktycznych:

Świadczenie usług na najwyższym poziomie jakościowym

Rozszerzenie działalności udostępniając pacjentom nowe rodzaje zabiegów rehabilitacyjnych

Poprawę warunków lokalowych dla realizacji świadczeń

Doskonalenie systemu zarządzania jakością poprzez identyfikację ryzyk i szans firmy oraz ustalanie planu postępowania w celu minimalizacji ryzyka oraz planu wykorzystania szans

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników na kursach i szkoleniach,

Identyfikowanie potrzeb i wymagań pacjentów oraz innych stron zainteresowanych

 

Właściciel firmy deklaruje pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu zarządzania jakością, który pomaga zarządzać firmą w sposób świadomy i planowy, w oparciu o analizę kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego firmy.

Zatwierdzono 30.11.2016 r.